Κάρτα Ταρώ Ημέρας – 30 Απριλίου 2019

4 of Pentacles Reversed

Κάρτα της Μικρής Αρκάνα που απεικονίζει ένα άντρα να κρατά ένα νόμισμα με προσοχή. Η κάρτα αντιπροσωπεύει το τρίτο δεκαήμερο του Αιγόκερω, με κυβερνήτη τον Κρόνο. Η κάρτα έχει βγει γυρισμένη, που σε συνδυασμό με την αναδρομή του Κρόνου σήμερα, δίνει το μήνυμα ότι από σήμερα και κατά την διάρκεια που ο Κρόνος θα είναι ανάδρομος θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και επαναξιολογήσουμε καταστάσεις και αποφάσεις που έχουμε πάρει και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές ή κλεισίματα.

Γράφει η αστρολόγος
Λευκή “Bianca” Καμένο
υ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s