Κάρτα Ταρώ Ημέρας – 18 Απριλίου 2019

Temperance

Θετική κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα που συμβολίζει την ισορροπία αλλά και τις σχέσεις όλων των ειδών. Η κάρτα απεικονίζει ένα Άγγελο να κρατά δυο κύπελα και να μεταφέρει νερό από το ένα στο άλλο. Τα κύπελα αντιπροσωπεύουν τον συναισθηματικό κόσμο. Κυβερνήτης της κάρτας είναι ο Δίας. Τα σύμβολα της κάρτας είναι θετικά και ευνοϊκά.

Είναι μια κάρτα που μας καλεί να διατηρήσουμε ισορροπίες σήμερα. Σε συνδυασμό με το πλανητικό σκηνικό της μέρας, την διέλευση της Σελήνης από τον Ζυγό που αναζητά την ισορροπία, αρμόνια, διπλωματικότητα αλλά άφορα και τις σχέσεις μας, και την αυξημένη παρορμητικότητα του Ερμή και του Άρη από τα ζώδια που βρίσκονται, το μήνυμα της κάρτας είναι ότι σήμερα θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την ενέργεια μας στο να διατηρήσουμε ισορροπίες στις σχέσεις μας αλλά και στον εσωτερικό μας κόσμο.

Γράφει η αστρολόγος
Λευκή “Bianca” Καμένο
υ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s