Κάρτα Ημέρας/Εβδόμαδας – 8 Απριλίου 2019

The Chariot

Η κάρτα The Chariot — η Άμαξα – είναι μια κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα και αντιπροσωπεύει το ζώδιο του Καρκίνου. ‘Εχει κυβερνήτη την Σελήνη. Αυτή η κάρτα Ταρώ έχει να κάνει με δυο δρόμους ή δυο επιλογές. Δείχνει κίνηση. Αυτό σημαίνει και δράση. Οι καταστάσεις ξεκινούν να τρέχουν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην επιλογή του δρόμου που θα εξακολουθήσουμε και στο ξεκίνημα που θα κάνουμε. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να επιλέξουμε πιο από τους δυο δρόμους να ακολουθήσουμε. Αν το συνδυάσουμε με το μήνυμα της Νέας Σελήνης στον Κριό, η κάρτα μας καλεί να δείξουμε προσοχή στον παρορμητισμό της Σελήνης και να δείξουμε αποφασιστικότητα για το νέο ξεκίνημα που θα κάνουμε και τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε.

Κάρτα Εβδομάδας – 8 – 14 Απριλίου 2019

King of Swords

Η ενέργεια αυτής της κάρτας είναι πολύ δυναμική. Αντιπροσωπεύει ένα άτομο αποφασιστικό που παίρνει μεν σκληρές αποφάσεις αλλά δίκαιες. Οι αποφάσεις του είναι βασισμένες στην λογική και όχι στο συναίσθημα και κόβουν σαν μαχαίρι. Μπορεί δηλαδή να εμπεριέχουν κάποιο βαθμό δυσκολίας ή πόνου αλλά δεν παύουν να είναι δίκαιες και ορθολογιστικες. Το μήνυμα της κάρτας αυτής είναι ότι την εβδομάδα αυτή θα πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα, τόλμη, θάρρος αφού θα «υποχρεωθούμε» κατά κάποιο τρόπο είτε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις είτε να θέσουμε σε εφαρμογή τις αποφάσεις που πήραμε το προηγούμενο διάστημα και που ίσως μας δυσκολεύουν αλλά είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε μπροστά.

Γράφει η αστρολόγος
Λευκή “Bianca” Καμένο
υ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s