Κάρτα Ταρώ Ημέρας – 4 Απριλίου 2019

6 of Pentacles Reversed

Η κάρτα αυτή συμβολίζει την γενναιοδωρία προς τους άλλους και ικανοποίηση του εγώ μέσω βοήθειας που δίνουμε προς άλλα άτομα. Το γεγονός όμως ότι η κάρτα έχει βγει γυρισμένη, δείχνει ότι η ικανοποίηση προέρχεται μέσω ικανοποίησης του εγώ μας και όχι μέσω βοήθειας προς τους άλλους. Άρα υπάρχουν εγωιστικές τάσεις και συμπεριφορές. Σκεφτόμαστε περισσότερο τι θέλουμε εμείς αντί τι θέλουν οι άλλοι. Η κάρτα συμβαδίζει άψογα με το γενικότερο πλανητικό κλίμα της μέρας που δείχνει ότι θα κυριαρχούν τάσεις αυξημένου εγωισμού και διεκδίκησης των δικών μας θέλω. Το μήνυμα της κάρτας είναι να δείξουμε προσοχή σε εγωιστικές συμπεριφορές που μπορεί να επιδείξουμε σήμερα και να δράσουμε προς το συμφέρον μας άλλα όχι εις βάρος άλλων.

Γράφει η αστρολόγος
Λευκή “Bianca” Καμένο
υ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s