Σελήνη Κενή Πορείας – Μαϊος 2019

Όταν η Σελήνη είναι Κενή Πορείας, η Αστρολογία, συμβουλεύει να αποφεύγουμε κλείσιμο συμφωνιών, αγοροπωλησίες, να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις σε ζητήματα επαγγελματικά αλλά και οικονομικά όπως και αισθηματικά ζητήματα.
Η Σελήνη Κενή Πορείας, θεωρείται κατάλληλη για αυτοσυγκέντρωση, ασκήσεις Γιόγκα, χαλάρωση, προσευχή αλλά και καταστάσεις που φέρνουν ανανέωση ψυχική, συναισθηματική, πνευματική.

Η Σελήνη Κενή Πορείας, διαρκεί από λεπτά της ώρας μέχρι και ώρες.
Κενή Πορείας η Σελήνη γίνεται αμέσως μετά την τελευταία Κύρια ή Πτολεμαϊκή Όψη (Συνόδου, Αντίθεσης, Τετραγώνου, Τριγώνου, Εξαγώνου) που σχηματίζει με άλλον Πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος και πριν εισέρθει στη Διέλευσή της από το επόμενο Ζώδιο. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις χρονικές περιόδους ανά μήνα που η Σελήνη γίνεται Κενή Πορείας, και σας παραθέτουμε πίνακα για την ενημέρωσή σας. 

2 Replies to “Σελήνη Κενή Πορείας – Μαϊος 2019”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s